Content on this page is marketing communication

Bloomberg: Top ESG Manager Is a Philosophy Graduate With Outsized Returns

Storebrand fund ranks as the best performer of Europe’s highest-graded climate funds

Published 11.03.2020 by Jonas Cho Walsgard

Read the full story at Bloomberg

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.