Content on this page is marketing communication

Investment Europe: "What will the 'Japanification of Europe' mean for investors?"

"Over time, the risk premia in all asset classes could be compressed even though the underlying risk may be increasing. This should be a key concern for investors" , Jan Erik Saugestad replies.

Published 27.08.2019 by Lauren Mason


Read the full story at Investment Europe

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.